Wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią

Rozkład jazdy autobusów

nielisz1

Czyste powietrze

czyste

Linki Gminy Nielisz

ldg
 
logo

Delta Nielisz
delta

 


bpgm

 

Parafia Złojec:
zlojeckosciol

images123

 

W sytuacji  gdy zdrowe zwierzę, np. krowa, owca, koza, świnia czy koń, ulegnie wypadkowi  np. złamie kończynę, kręgosłup  lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się, a tym samym transport do rzeźni, wówczas możliwy jest ubój takiego zwierzęcia  z konieczności

 

 

 

 

 W takim przypadku, należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii, który zadecyduje o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.

Gdy lekarz stwierdzi,  że zwierzę powinno być poddane ubojowi z konieczności, należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Ubój z konieczności zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju  i uśmiercania zwierząt,   powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni ( ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, odbyły szkolenie teoretyczne oraz 3 miesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej 3 - letni staż pracy na stanowisku ubojowym).

Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do jak najszybszego dokonania uboju zwierzęcia aby oszczędzić mu niepotrzebnego bólu i cierpienia.

Następnie wykrwawiona tusza zwierzęcia wraz z narządami wewnętrznymi powinna być jak najszybciej przewieziona  do rzeźni w odpowiednich warunkach higienicznych (jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych). Tam  lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa                  do spożycia przez ludzi.

Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Natomiast, gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji, bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;

b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę                          i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

Jeżeli lekarz weterynarii  stwierdzi, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone - uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego.

Następnie taka tusza może  zostać zutylizowana lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona             do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Ponadto w przypadku zdrowych zwierząt (cielę do 6 miesiąca życia, świnia, owca, koza),  które uległy wypadkowi, istnieje możliwość  dokonania uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa          na własny użytek. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

W tej sytuacji gdy nie ma rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go lub przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji                     i Modernizacji Rolnictwa.

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni, natomiast ubój świni w terminie 30 dni od dnia dokonania uboju z konieczności.

 

                                                                                                                           Andrzej Bieńko

                                                                                                 Dyrektor

                                                                             Lubelskiego Oddziału Regionalnego

                                                      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kamery na żywo

Plaża "Moczydło"

kam1

 

Sesja Rady Gminy Nielisz 

kam2

 Jeżeli obraz zatrzymuje sie należy zamknąć okno kamery i ponownie kliknąć na obrazek "Sesja Rady Gminy Nielisz" 

Linki

GMINA NIELISZ folder informacyjny

Information about the

Nielisz commune

folderm

Gminna Ewidencja Zabytków

zabytki

nielisz geo

spacer1

WOPR logo

W O P R

Zamość

marina

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nielisz.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3. W ramach serwisu internetowego nielisz.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nielisz.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?